KRÁDEŽ ČI LOUPEŽ

Co se rozumí pod tímto pojmem

Krádeží se rozumí krádež, u které jsou policií nebo jiným příslušným orgánem veřejné moci nebo na základě znaleckého posudku zjištěny stopy prokazující, že se pachatel zmocnil pojištěné věci překonáním překážky.

Některé pojišťovny hradí i náklady na zničení nebo poškození zábranných prostředků (pokud pachatel zničí zámky u dveří, aby se dostal dovnitř i toto by bylo hrazeno z pojištění krádeže).

Loupeží se rozumí zmocnění se pojištěné věci tak, že pachatel použil proti pojištěnému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí

r

Pozor! V případě krádeže bude pojišťovna zjišťovat jakým způsobem jste měli zabezpečené pojištěné věci. V každých pojistných podmínkách budete mít předepsaný způsob zabezpečení, který se odvíjí od výše pojistné částky. V případě, že by pojistná částka byla vyšší než dodržený způsob zabezpečení, může pojišťovna krátit nebo dokonce odmítnout vyplatit náhradu škody.

Věděli jste například, že i vstupní dveře do bytového domu musí být zamčené, a nikoliv jen zabouchnuté, aby pojišťovna plnila? V současné době existuje na trhu několik způsobů zabezpečení bytových domů – mezi účinné a oblíbené patří například panické kování nebo elektronické otevírání dveří.

Statistika

20 115

Celkový počet škod způsobených krádeží v roce 2016. Tyto pojistné události stály celkem
335 460 000 Kč.

17 393

Celkový počet škod způsobených krádeží v roce 2017. Tyto pojistné události stály celkem
357 270 000 Kč.

14 950

Celkový počet škod způsobených krádeží v roce 2018. Tyto pojistné události stály celkem
334 855 000 Kč.

13 559

Celkový počet škod způsobených krádeží v roce 2019. Tyto pojistné události stály celkem
392 602 000 Kč.

V roce 2019 se krádeže umístily v žebříčku nejčastěji hlášených pojistných událostí na čtvrtém místě s 14 950 hlášenými pojistnými událostmi. V průměru stojí jedna krádež
22 143 Kč.

Zdroj: Česká asociace pojišťoven (www.cap.cz)

0