POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

CO JE ODPOVĚDNOST

,,Odpovědný člověk jedná v souladu se zákonem, morálkou, etikou a ručí za své chování, svůj majetek a svou práci – za služby, které poskytuje,výrobky, které vytváří a zboží, které prodává. A pokud se něco stane a dojde k nežádoucí situaci, je připraven své chyby napravit a nahradit způsobené škody.“

  • OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST
  • ODPOVĚDNOST Z PODNIKÁNÍ
  • ODPOVĚDNOST Z VLASTNICTVÍ NEMOVITOSTI
  • ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE
  • POVINNÉ RUČENÍ

JAKÉ DRUHY ODPOVĚDNOSTI VÁM POJISTÍME

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST

ODPOVĚDNOST Z PODNIKÁNÍ

ODPOVĚDNOST Z VLASTNICTVÍ NEMOVITOSTI

ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE

POVINNÉ RUČENÍ

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

0