AERODYNAMICKÝ TŘESK

Co se rozumí pod tímto pojmem

Aerodynamickým třeskem se rozumí rázová vlna způsobená například průletem letadla, kdy máte pocit, že vám vybuchla skla v oknech nebo popraskaly omítky. Jak již bylo řečeno tento jev není považován (a právem) za živelní nebezpečí, ale pojišťovny nabízejí buď možnost jeho připojištění, nebo často bývá součást nabízeného balíčku pojištění. Pojišťovny si průlety letadel ověřují přes Řízení letového provozu ČR.

0