POJIŠTĚNÍ BYDLENÍ

JAKÉ DRUHY BYDLENÍ VÁM POJISTÍME

  • BYT
  • DOMÁCNOST
  • RODINNÝ DŮM
  • BYTOVÝ DŮM

NA JAKÁ RIZIKA VAŠE BYDLENÍ POJISTÍME

POŽÁR A JEHO PRŮVODNÍ JEVY

PÁD STROMŮ, STOŽÁRŮ NEBO JINÝCH VĚCÍ

VICHŘICE

NÁRAZ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU, JEHO ČÁSTÍ NEBO JEHO NÁKLADU

VÝBUCH

SESUVY PŮDY, ZŘÍCENÍ SKAL NEBO ZEMIN, SESUV A ZŘÍCENÍ LAVIN

PŮSOBENÍ KOUŘE

ZŘÍCENÍ LETADLA, JEHO ČÁSTI NEBO JEHO NÁKLADU

PŘÍMÝ ÚDER BLESKU

ZEMĚTŘESENÍ

KRUPOBITÍ

POVODEŇ ČI ZÁPLAVA

TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY

VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ

0