PODNIKATELSKÁ RIZIKA

CO JSOU PODNIKATELSKÁ RIZIKA

Podnikatel, menší lokální firma či obrovská nadnárodní společnost, všechny skupiny mají jedno společné. Pro to, aby mohly vykonávat svou profesi, disponují určitým majetkem, který je dennodenně v ohrožení, a to před nepříznivými vlivy okolí. Ať už vlastníte budovu, halu, kancelář, auto, nebo jen počítač, hrozí riziko, že o ně přijdete. 

Pojištění podnikatelských rizik Vás má chránit před nečekanými událostmi. Čím drobnější jste podnikatel, tím větší byste měli klást důraz na komplexnost pojištění, protože i menší škoda pro Vás může být likvidační. Zároveň je potřeba si uvědomit, že milionové škody nemusí způsobit pouze velké společnosti, stát se to může i kominíkovi, kadeřníkovi, truhláři, nebo právě Vám.

Pojištění podnikatelských rizik je skládačka, kterou je třeba složit správně a na míru vašemu podnikání, tak aby kryla všechna rizika (komplexnost), tak abyste ihned věděli, zda máte nárok na plnění od pojišťovny (jednoduchost), tak abyste si ji mohli dovolit a nebyla pro Vás zátěží (finanční dostupnost).

CO VÁM POJISTÍME

  • Nemovité věci (budovy, haly, kanceláře, provozovny, pozemní komunikace, pozemky, …)
  • Movité věci (vybavení kanceláří, zásoby, stroje, auta, …)
  • Odpovědnost

JAKÁ RIZIKA VÁM POJISTÍME

PŘEPRAVOVANÝ NÁKLAD

PŘERUŠENÍ PROVOZU

PŘÍPAD ODCIZENÍ- KRÁDEŽ, LOUPEŽ

STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ

POJIŠTĚNÍ SKEL

ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

STROJE

DALŠÍ POJIŠTĚNÍ NA MÍRU

ŽIVELNÍ KATASTROFY

POŽÁR A JEHO PRŮVODNÍ JEVY

KRUPOBITÍ

TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY

VICHŘICE

PÁD STROMŮ, STOŽÁRŮ NEBO JINÝCH VĚCÍ

PŘÍMÝ ÚDER BLESKU

    POVODEŇ ČI ZÁPLAVA

ZEMĚTŘESENÍ

SESUVY PŮDY, ZŘÍCENÍ SKAL NEBO ZEMIN, SESUV A ZŘÍCENÍ LAVIN

0