DEMOLIČNÍ NÁKLADY

Co se rozumí pod tímto pojmem

Demoliční náklady jsou náklady, které vlastník domu prokazatelně a účelně vynaložil v důsledku pojistné události. Jedná například o odklizení suti po výbuchu, kdy musí být byt/ dům stržen.

0