MECHANICKÉ POŠKOZENÍ VNĚJŠÍHO NEBO VNITŘNÍHO ZATEPLENÍ BUDOVY JAKÝMKOLI ZVÍŘETEM

Co se rozumí pod tímto pojmem

Pokud bude poškozen tepelněizolační systém instalovaný na stěnách, krovech, stropech nebo v podlahách, který je vyroben z pěnového polystyrenu, minerální vlny či jiného obdobného materiály, včetně jeho konečné úpravy některým ze zvířat (nejčastějším případem jsou ptáci, kteří vyklovávají do polystyrenu otvory a hnízdí v nich, nebo také například kuny, myši, či jiní hlodavci).

0