NÁHRADNÍ UBYTOVÁNÍ

Co se rozumí pod tímto pojmem

Náhradním ubytováním se rozumí dočasné ubytování osob, jejichž majetek byl následkem škodné události zničen a nemovitost je do doby její opravy neobyvatelná. Typickým příkladem může být požár nebo výbuch v bytě. Ne vždy mají vlastníci/členové družstva možnost ubytování u příbuzných, proto pojištění nabízí i možnost úhrady nákladů na náhradní ubytování například v hotelu či penzionu.

0