POJIŠTĚNÍ ROSTLIN A ÚKLID POZEMKU

Co se rozumí pod tímto pojmem

Připojištění rostlin a porostů na pozemku se vztahuje na úhradu nákladů, které pojištěný prokazatelně a účelně vynaložil na znovuobnovení rostlin a porostů zasažených pojistnou událostí, které jsou zasazeny na pozemku. Jedná se o stromy, keře, polokeře, růže a jiné trvalky, vodní rostliny a traviny.

Úklid a úprava pozemku se vztahuje na úhradu nákladů prokazatelně a účelně vynaložených vlastníkem domu v důsledku pojistné události na pojištěné nemovitosti, která zapříčinila nemožnosti řádného užívání.

r

Pozor! Rostliny musejí být zasazeny na pozemku přiléhajícímu k pojištěné nemovitosti! Často se setkáváme s tím, že si vlastníci/členové družstva pod okny vytvoří zahrádku na pozemku, který ale už nepatří k bytovému domu, ale je ve vlastnictví obce!

0