POVODEŇ ČI ZÁPLAVA

Co se rozumí pod tímto pojmem

Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje místo pojištění mimo koryto vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.

r

Pozor! Klienti si ve snaze ušetřit na pojistném často neuvědomují, že pokud si povodeň a záplavu z pojištění vyloučí, nevztahuje se jim potom pojištění na zpětné vystoupení vody z kanalizace v případě atmosférických srážek (přívalových dešťů). Tyto škody postihují bytové domy snad ještě více než klasická povodeň či záplava. Kanalizace ve městech nestačí odvádět vodu a ta zpětně vystoupí a nateče například do sklepů či snížených podlaží, kde způsobí značné škody.

Výše pojistného u živelního nebezpečí povodeň a záplava je závislá na povodňové zóně, ve které se bytový dům nachází. Pro celou republiku existuje povodňová mapa, kterou využívají všechny pojišťovny. (je možné si zjistit v jaké povodňové zóně je objekt nachází na www.cap.cz ) Povodňové zóny určují mírů rizika zasažení povodní v dané lokalitě z pohledu pojistného trhu. Celkem jsou povodňové zóny čtyři, z nichž I. povodňová zóna je nejméně riziková, a tedy nejlevnější a IV. povodňová zóna je nejrizikovější a také nepojistitelná a ve většině případů se zde v případě povodně, záplavy nejedná o nahodilost (což je princip pojištění, ale o jistotu, že se to někdy stane, akorát nevíme kdy). Z tohoto důvodu často klienti toto riziko vylučují z pojistných smluv, aniž by si uvědomili, jaké všechny důsledky to s sebou nese.

Statistika

9 381

Celkový počet škod způsobených povodněmi v roce 2016. Tyto pojistné události stály celkem
346 017 000 Kč.

5 307

Celkový počet škod způsobených povodněmi v roce 2017. Tyto pojistné události stály celkem
170 619 000 Kč.

5 090

Celkový počet škod způsobených povodněmi v roce 2018. Tyto pojistné události stály celkem
187 534 000 Kč.

7 041

Celkový počet škod způsobených povodněmi v roce 2019. Tyto pojistné události stály celkem
288 816 000 Kč.

Průměrně stojí škoda způsobená povodněmi 36 724 Kč.

Zdroj: Česká asociace pojišťoven (www.cap.cz)

Zprávy

Záplavy 1997

1997 – Největší povodně 20. století postihly v červenci východ Česka. Velká voda zasáhla Moravu a část východních Čech. Zasaženo bylo 536 měst a obcí ve 34 okresech. Záplavy připravily o život 50 lidí a způsobily materiální škody přes 63 miliard korun. Nejvíce postiženou obcí se staly Troubky na Přerovsku. Povodeň vyhnala z domovů na 80 tisíc lidí, z toho více než 10 tisíc jich zůstalo bez střechy nad hlavou

Ničivé povodně 2002

2002 – Nejničivější povodně v novodobých dějinách postihly v srpnu 2002 zejména kraje Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Prahu. Celkem záplavy zasáhly deset krajů, 31 okresů, 753 obcí, poškozeno bylo 260 mostů a řada silnic. Srpnové záplavy způsobily podle vlády škody za více než 73 miliard korun.

Červnové bouřky za tři čtvrtě miliardy

Bouřky a povodně způsobily škody nejméně za tři čtvrtě miliardy. Vyplývá to z údajů, které MF DNES získala od šesti největších pojišťoven, které dohromady pokrývají téměř 90 procent trhu. Majetek nejvíce ničily povodně a záplavy. Lidé pojišťovnám hlásili zatopené sklepy, garáže či přízemí rodinných domů.

Kolik stojí povodně

Zhruba každý druhý rok zasáhnou naší zemi významnější povodně, jejichž škody lze vyčíslil v řádech miliard korun. Podle údajů úseku vodního hospodářství ministerstva zemědělství postihly ČR takové povodně za posledních 14 let osmkrát, škody se vyšplhaly na 174 miliard korun.

0