PŘEPĚTÍ, PODPĚTÍ, ZKRAT

Co se rozumí pod tímto pojmem

Přepětí vzniká z několika příčin. Pravděpodobně tou nejčastější bývá atmosférické přepětí, tedy takové, které je způsobeno úderem blesku. Přepětí může také vznikat důsledkem provozních změn v síti, například zapínáním několika výkonných spotřebičů zároveň.

Podpětí vzniká při nadměrné spotřebě elektrické energie, jedná se o velmi snížené napětí. Příčinou bývají staré trafostanice nebo venkovní a vnitřní rozvody energie.

Výsledek u přepětí i podpětí je prakticky stejný, a to zničení elektromotorů spotřebičů (mikrovlny, ledničky, televize, počítače a veškerou další elektroniku). Způsobit může až výpadek sítě.

Zkratem se rozumí přímé vodivé propojení pólů elektrického zdroje, které bylo způsobeno vnitřní vadou nebo poruchou pojištěného elektrického vedení nebo zařízení. Nehradí se přirozené opotřebení, vnější vlivy (vniknutí kapaliny), pokud již bylo vedení porušeno před uzavřením smlouvy, pokud za škodu odpovídá dodavatel energie.

Ke zkratu dochází zejména kolísáním napětí (přepětí, podpětí).

r

Pozor! Je potřeba dbát na revize elektrických rozvodů a elektrických zařízení v bytovém domě. V případě škody způsobené přepětím, podpětím nebo zkratem bude pojišťovna vyžadovat potvrzení o provedené revizi. Pokud ji nebudete mít, pojišťovna škodu neuhradí.

Statistika

7 768

Celkový počet škod způsobených přepětím v elektrické síti v roce 2016. Tyto pojistné události stály celkem
125 499 000 Kč.

10 420

Celkový počet škod způsobených přepětím v elektrické síti v roce 2017. Tyto pojistné události stály celkem
178 416 000 Kč.

9 946

Celkový počet škod způsobených přepětím v elektrické síti v roce 2018. Tyto pojistné události stály celkem
167 564 000 Kč.

10 593

Celkový počet škod způsobených přepětím v elektrické síti v roce 2019. Tyto pojistné události stály celkem
181 463 000 Kč.

Škody způsobené přepětím v elektrické síti stojí průměrně 16 814 Kč.

Zdroj: Česká asociace pojišťoven (www.cap.cz)

0