PŘÍMÝ ÚDER BLESKU

Co se rozumí pod tímto pojmem

Přímým úderem blesku se rozumí přímé a bezprostřední působení energie blesku nebo teploty jeho výboje na pojištěné věci (satelity, antény, elektroinstalace). Škoda vzniklá úderem blesku musí být zjistitelná podle viditelných destrukčních účinků na pojištěné věci nebo na budově, v níž byla pojištěná věc v době vzniku škody uložena. Přímým úderem blesku není dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na toto vedení.

r

Pojišťovny se řídí obecně platnými právními předpisy, které stanoví podmínky, kdy je vlastník domu povinen vybavit dům bleskosvodem – vyhláška 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, §39, odst.1, písm. a) a dodržovat interval pro pravidelné revize.

 V případě, že udeří blesk do domu a na krátký okamžik vypadne proud, který následně zase naskočí, není to považováno za živelní škodu, kterou by pojišťovna hradila.

Statistika

5 228

Celkový počet škod způsobených úderem blesku v roce 2016. Tyto pojistné události stály celkem
97 716 000 Kč.

6 854

Celkový počet škod způsobených úderem blesku v roce 2017. Tyto pojistné události stály celkem
137 349 000 Kč.

5 602

Celkový počet škod způsobených úderem blesku v roce 2018. Tyto pojistné události stály celkem
114 036 000 Kč.

4 908

Celkový počet škod způsobených úderem blesku v roce 2019. Tyto pojistné události stály celkem
95 998 000 Kč.

Průměrně stojí škoda způsobená bleskem 19 661 Kč.

Zdroj: Česká asociace pojišťoven (www.cap.cz)

Zprávy

Blesk zapálil stodolu

Desítky výjezdů měli hasiči v souvislosti s pátečními bouřkami. Většinou se jednalo o popadané stromy, které polámal či vyvrátil silný vítr. V Lázních Toušeň nedaleko Prahy do stodoly udeřil blesk a zapálil ji. Na místě zasahovalo 21 jednotek.

Roubenku zničil blesk

 Pět jednotek hasičů bylo zalarmováno kvůli nahlášenému požáru rodinného domu v Olešnici na Hradecku. Průzkumem hasiči zjistili, že se jedná o roubenku a požárem je zasažena téměř celá střecha. Vyšetřovatel hasičů označil za příčinu úder blesku

Ničivá síla blesků

Požár od úderu blesku v Malém Pěčíně. Škoda ve výši 200 tisíc korun vznikla na elektroinstalaci rodinného domu po požáru způsobeného pravděpodobně úderem blesku.

Bouřky na Opavsku

„Další dva požáry způsobil úder blesku v Bohuslavicích na Opavsku – zapálil rovněž trafostanici a také krovy a střechu rodinného domu. Tam se však díky pohotovému zásahu obyvatel domku podařilo požár rychle lokalizovat a škoda tak dosáhla jen dvou tisíc korun.

0