PŮSOBENÍ KOUŘE

Co se rozumí pod tímto pojmem

Působením kouře se rozumí náhlý a nahodilý únik kouře z poškozeného nebo nedokonale fungujícího technického zařízení. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé dlouhodobým postupným působením kouře. Pojištění se rovněž nevztahuje na škody vzniklé působením agresivních plynů.

r

Je potřeba mít na paměti, že škody musí vzniknout nahodile, neočekávaně, náhle. Pokud bude někde unikat kouř měsíce, my o tom víme a po tom měsíci si všimneme, že kouř něco poškodil, nejedná se o nahodilost. V tomto případě už by to bylo dlouhodobé, soustavné působení kouře, a to pojištění rozhodně nekryje.

Příkladem takového nahodilého působení kouře může být například únik kouře komínem. Časté příklady jsou také poškozené fasády domů u továren.

0