SESUV PŮDY, ZŘÍCENÍ SKAL NEBO ZEMIN, SESUV A ZŘÍCENÍ LAVIN

Co se rozumí pod tímto pojmem

Sesouváním půdy se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu. Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles rovinatého terénu nebo změny základových poměrů nemovitých objektů, např. promrzáním, sesycháním, podmáčením půdy bez porušení rovnováhy svahu

Sesouváním nebo zřícením lavin se rozumí jev, kdy se masa sněhu nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí

Sesedáním půdy se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.

Statistika

402

Celkový počet škod způsobených sesuvem půdy v roce 2016. Tyto pojistné události stály celkem
12 191 000 Kč.

425

Celkový počet škod způsobených sesuvem půdy v roce 2017. Tyto pojistné události stály celkem
19 517 000 Kč.

556

Celkový počet škod způsobených sesuvem půdy v roce 2018. Tyto pojistné události stály celkem
12 379  000 Kč.

390

Celkový počet škod způsobených sesuvem půdy v roce 2019. Tyto pojistné události stály celkem
18 525  000 Kč.

V letech 2017 a 2019 se sesuv půdy dostal do žebříčku pěti nejdražších pojistných udalostí v přepočtu na 1 pojistnou událost. Průměrně stojí škoda způsobená sesuvem půdy 36 503 Kč.

Zdroj: Česká asociace pojišťoven (www.cap.cz)

Zprávy

Sesuvy půdy v Opavě

Operační středisko hasičů obdrželo informaci o destrukci objektu po sesuvu podmáčené půdy. Na místo bylo postupně povoláno 5 jednotek hasičů. Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že z asi 100 metrů dlouhého svahu se sesunula jeho část o délce asi 15 metrů, zároveň došlo k destrukci hospodářské části jedné z budov. V budovách se v době hasičů již nikdo nenacházel. Při této události nedošlo naštěstí k žádným újmám na zdraví či životech.

Podmáčení půdy způsobilo sesuv

Vlivem podmáčení půdy došlo k sesuvu v Dolních Domaslavicích nad přehradou Žermanice. Tři domy budou zřejmě muset být zbourány. Lidé už z nich byli evakuováni

Sesuv půdy kvůli vydatným dešťům

Vydatné deště v Lubině na Novojičínsku způsobily sesuv půdy. Část svahu i se stromy v neděli odpoledne poškodila dva rodinné domy. Obyvatelé museli domy opustit, jedni dočasně bydlí u rodiny a druzí v kopřivnické městské ubytovně. Stromy poškodily i elektrické vedení a některé domácnosti byly bez proudu.

Sesuv půdy v Táboře

Vydatné deště způsobily sesuv půdy ze svahu. K opětovnému sesuvu pak došlo ještě okolo půl deváté večer. Při sesuvu nebyl nikdo zraněn. Masa hlíny však poškodila zde zaparkovaný automobil značky Fiat. Na místo vyrazila hlídka táborských policistů. Ti uzavřeli ulici Na Bydžově ve vzdálenosti 200 metrů z každé strany od místa sesuvu, aby do tohoto prostoru nemohl nikdo vstoupit.

0