VANDALISMUS

Co se rozumí pod tímto pojmem

Vandalismem se rozumí úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci jednáním pachatele, které nesměřuje k odcizení pojištěné věci (nejčastějším případem bývají posprejované zdi bytových domů, rozbité a zničené vstupní prostory).

  • Zjištění vandal, tj. pachatel, který byl zjištěn podle pravomocného rozhodnutí, kterým bylo ukončeno trestní nebo přestupkové řízení, i když pachatel nebyl odsouzen nebo mu nebyla uložena sankce
  • Nezjištěný vandal, tj. pachatel, který nebyl zjištěn
r

Pozor! Zkontrolujte si v pojistných podmínkách, proti jakému vandalismu jste pojištěni! Ne všechny pojišťovny mají automaticky zjištěného i nezjištěného pachatele. Většinou mají pouze nezjištěného, což potom bývá problém, protože když pachatele policie najde a obviní, nedostanete nic. Škodu musí uhradit pachatel, ten nemá ani korunu a pojišťovna v tomto případě neplní!

U krádeže, loupeže a vandalismu musí být vždy přivolána policie a musíte mít od policie zprávu, kterou bude pojišťovna požadovat k proplacení škody. Pokud tak neučiníte, nemáte nárok na náhradu škody!

Statistika

11 980

Celkový počet škod způsobených vandalismem v roce 2016. Tyto pojistné události stály celkem
106 451 000 Kč.

11 200

Celkový počet škod způsobených vandalismem v roce 2017. Tyto pojistné události stály celkem
101 616 000 Kč.

10 288

Celkový počet škod způsobených vandalismem v roce 2018. Tyto pojistné události stály celkem
109 459 000 Kč.

8 204

Celkový počet škod způsobených vandalismem v roce 2019. Tyto pojistné události stály celkem
104 991 000 Kč.

V roce 2019 se vandalismus umístil v žebříčku nejčastěji hlášených pojistných událostí na pátém místě s 10 288 hlášenými pojistnými událostmi. V průměru stojí jedna škodná událost způsobená vandalismem 10 349 Kč.

Zdroj: Česká asociace pojišťoven (www.cap.cz)

0