VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ

Co se rozumí pod tímto pojmem

Vodovodním nebezpečím se rozumí kapalina unikající z vodovodních zařízení nebo médium vytékající v důsledku náhlého nahodilého poškození nebo poruchy z hasicích zařízení.

Vodovodním zařízením se rozumí

  • Potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody, včetně armatur a zařízení na ně připojených, za vodovodní zařízení se považují i sprinklery
  • Rozvody topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených
r

Za vodovodní zařízení se nepovažují vnější dešťové žlaby a svody.

Některé pojišťovny hradí škody na potrubích a topných tělesech vodovodních zařízení, včetně armatur, došlo-li k ní přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich. A také hradí škody na kotlích, nádržích a výměníkových stanicích vytápěcích systémů, došlo-li ke škodě zamrznutím.

V souvislosti s vodovodním nebezpečím nabízení pojišťovny i další připojištění, a to náhradu nákladů na vodné a stočné. V případě, že vám praskne potrubí, tak kromě škody na potrubí uhradí i cenu vyteklé vody, kterou vyčíslí vodárna.

Statistika

46 360

Celkový počet škod způsobených vodovodní poruchou v roce 2016. Tyto pojistné události stály celkem
1 038 033 000 Kč.

48 939

Celkový počet škod způsobených vodovodní poruchou v roce 2017. Tyto pojistné události stály celkem
1 126 024 000 Kč.

48 395

Celkový počet škod způsobených vodovodní poruchou v roce 2017. Tyto pojistné události stály celkem
1 126 024 000 Kč.

43 929

Celkový počet škod způsobených vodovodní poruchou v roce 2019. Tyto pojistné události stály celkem
1 214 355 000 Kč.

V roce 2019 se vodovodní škody umístily v žebříčku nejčastěji hlášených pojistných událostí na prvním místě. V žebříčku nejdražších pojistných událostí se vodovodní škody v roce 2018 umístily na druhém místě. Průměrně stojí škoda způsobená vodovodní poruchou  24 886 Kč. 

Zdroj: Česká asociace pojišťoven (www.cap.cz)

0