ZATEČENÍ ATMOSFÉRICKÝCH SRÁŽEK

Co se rozumí pod tímto pojmem

Zatečením atmosférických srážek se rozumí nahodilé vniknutí vody z atmosférických srážek přes stavební konstrukce budovy do vnitřních prostor budovy, ke kterému nedošlo v přímé souvislosti s působením jiného pojistného nebezpečí, nejde však o vzlínání vody.

r

Klasickým případem bývá, když hodně prší a například špatně těsní okna, nebo střecha. Přes to těsnění proteče voda a poškodí stěny bytu, vytvoří se na stěnách mapy.

Některé pojišťovny hradí i škody, které vzniknou v případě otevřeného okna. Pokud je venku pěkně, necháte otevřené okno, odjedete pryč a mezi tím se zatáhne, začne pršet a do bytu vám naprší skrze otevřené okno. Škoda opět na stěnách, na podlaze apod.

Mezi zatečení atmosférických srážek patří také škody způsobené roztátým sněhem – respektive voda z roztátého sněhu, která se dostane do interiéru.

Statistika

6 549

Celkový počet škod způsobených zatečením atmosférických srážek v roce 2016. Tyto pojistné události stály celkem
90 005 000 Kč.

7 486

Celkový počet škod způsobených zatečením atmosférických srážek v roce 2017. Tyto pojistné události stály celkem
94 809 000 Kč.

6 504

Celkový počet škod způsobených zatečením atmosférických srážek v roce 2018. Tyto pojistné události stály celkem
91 194 000 Kč.

8 708

Celkový počet škod způsobených zatečením atmosférických srážek v roce 2019. Tyto pojistné události stály celkem
134 904 000 Kč.

 V průměru stojí škoda způsobená zatečením atmosférických srážek 13 980 Kč.

Zdroj: Česká asociace pojišťoven (www.cap.cz)

0