ZTRÁTA NÁJEMNÉHO

Co se rozumí pod tímto pojmem

Připojištění ztráty nájemného se vztahuje na úhradu nájemného prokazatelně ušlého v důsledku pojistné události na pojištěné nemovitosti, která zapříčinila nemožnost jeho užívání.

Například při požáru byly zničeny byty ve dvou podlažích a jsou dočasně neobyvatelné. Vlastníkem je bytové družstvo, které byty musí opravit a po tuto dobu mu nájemci nebudou hradit nájem.

0