ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE

Co se rozumí pod tímto pojmem

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli je upravena v zákoníku práce, kde se v §250 uvádí, že:

,,Zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.“

r

Je otázkou, zda byla škoda způsobená z nedbalosti nebo úmyslně.

Pokud se jedná o nedbalostní škodu, kterou zaměstnanec nezpůsobil ani v opilosti ani pod vlivem návykových látek, je výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti u jednotlivého zaměstnance rovnající se 4,5násobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu.

Jde-li o škodu způsobenou úmyslně, může zaměstnavatel požadovat, kromě částky rovnající se 4,5násobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu, i náhradu ušlého zisku.

Může se jednat například o škody na služebním vozidle, manipulačním vozíku, firemních věcech jako počítače, notebooky, telefony apod., rozbijete svěřený materiál, špatně označíte místo práce a někdo se zraní, poškodíte stroje zaměstnavatele při obsluze, a mnohé další.

0