ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

Co se rozumí pod tímto pojmem

Pojištění se vztahuje na vlastní elektronická zařízení nebo cizí elektronická zařízení, které podnikatel oprávněně užívá. Elektronickým zařízením se rozumí spotřební elektronika (může být například počítač, notebook, tablet, tiskárna, kopírka) nebo průmyslová elektronika (elektronická zařízení používaná ve výrobě, v lékařství, automobilním průmyslu, energetice, v reklamě – plotry, velkoformátové tiskárny apod.) Pojistit lze elektronická zařízení proti živelným katastrofám, živelním katastrofám, krádeži, vandalismu, nebo jiného náhlého zničení či poškození (například: vada materiálu, chyba konstrukce, zkrat, přepětí, chyba obsluhy apod.)

0