POJIŠTĚNÍ STROJŮ

Co se rozumí pod tímto pojmem

Pojištění strojů se vztahuje na průmyslové stroje uvedené ve smlouvě, které podnikatel používá ke své podnikatelské činnosti (výrobní, úklidové, oděvní, truhlářské, přepravní stroje apod.) a jsou buď v jeho vlastnictví (vlastní stroje), nebo je nemá ve vlastnictví a užívá je dle dohody (cizí stroje). Stroje lze pojistit proti živelním katastrofám, krádeži, vandalismu, nebo jiného náhlého zničení či poškození (například: vada materiálu, chyba konstrukce, zkrat, přepětí, chyba obsluhy apod.)

0