PŘERUŠENÍ PROVOZU

Co se rozumí pod tímto pojmem

Pokud by za trvání vaší podnikatelské činnosti došlo ke zničení prostor, ve kterých svou profesi provozujete, může Vám i několikadenní výpadek způsobit vážné finanční škody.  Pojištění přerušení provozu se dá pojistit i v případě, že osoba, která má provoz na starosti je uznána za práce neschopnou, ať už pro nemoc, úraz či nařízenou karanténu. Pojistnou událostí bude v tomto případě vznik následné škody způsobené přerušením provozu – jedná se zejména o ,,ušlý zisk“, tedy zisk o který podnikatel přijde zastavením provozu a také ,,stálé náklady“, tedy takové, které musíte platit bez ohledu na to, zda výroba jede v plném proudu nebo stojí (elektrická energie, vodné a stočné, teplo, nájem, pojištění apod.)

0