VÁŽNÁ ONEMOCNĚNÍ A INVALIDITA

ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU/HYPOTÉKY

Stejně jako v případě úrazu i vážná onemocnění a invalidita jsou strašáci, kvůli kterým se můžete snadno dostat do platební neschopnosti – ztráta zaměstnání, ztráta většiny příjmů, neschopnost platit své závazky.

ZAJIŠTĚNÍ SEBE

Pojištění vážných onemocnění a invalidity je vhodné i pro osoby, které jsou samy – nikdo na ně není odkázaný (ani rodina ani žádné blízké osoby). Jde zde spíše o udržení určitého standardu, na který jste zvyklí. V případě vážného onemocnění nebo invalidity můžete také přijít o zaměstnání, nebo jen částečně a příjem z tohoto pojištění Vám pokryje nejen výpadek v příjmech, ale také Vám může zaplatit zdravotní ošetření, rehabilitace, rekonstrukce nutné pro snadnější pohyb domě či bytě, zdravotnické materiály, invalidní vozík, auto pro invalidy, pečovatele či jinou odbornou pomoc.

ZAJIŠTĚNÍ RODINY A OSOB BLÍZKÝCH

Léčba vážných onemocnění je velmi nákladná a časově náročná nejen pro nemocného, ale pro celou rodinu a blízké. Psychické vyčerpání, nedostatek finančních prostředků a nejistota z budoucnosti. Navíc léčba vážných onemocnění a zejména invalidita s sebou nese nejen riziko ztráty zaměstnání a snížení příjmů, ale také další nutné náklady potřebné k alespoň částečně normálnímu životu. Tím je myšleno nákup invalidního vozíku, přizpůsobení dispozičního řešení bytu nebo domu pro člověka s vážným onemocněním či invaliditou, neustálá péče a dohled, a mnohé další.

0